ସମ୍ବାଦ

 • 2030 ସୁଦ୍ଧା 26,508 ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରେଞ୍ଜ ହୁଡ୍ ବଜାର ଆକାର |

  ନ୍ୟୁୟର୍କ, ଜୁନ୍ 21, 2022 (ଗ୍ଲୋବ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ୱାୟାର୍) - 2021 ମସିହାରେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ରେଞ୍ଜ୍ ହୁଡ୍ ମାର୍କେଟର ଆକାର 15,698 Mn ଥିଲା ଏବଂ 2030 ସୁଦ୍ଧା 26,508 Mn ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି 2022 ର ପୂର୍ବାନୁମାନ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ 6.2% | ରୁ 2030. ରେଞ୍ଜ ହୁଡ୍ ମାର୍କେଟ ଡାଇନାମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗେଣ୍ଟ୍ ନିୟମାବଳୀ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଡକ୍ଟେଡ୍ ବନାମ ଡକ୍ଟଲେସ୍ ରେଞ୍ଜ୍ ହୁଡସ୍: ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଠିକ୍?

  ଏକ ରେଞ୍ଜ୍ ହୁଡ୍ ପାଇଁ ସପିଂ କରିବାବେଳେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡିବ: କେଉଁଟି ଭଲ, ଏକ ଡକ୍ଟେଡ୍ କିମ୍ବା ଡକ୍ଟଲେସ୍ ରେଞ୍ଜ୍ ହୁଡ୍?ଡକ୍ଟେଡ୍ ରେଞ୍ଜ୍ ହୁଡସ୍ଏହି ଡକ୍ଟ କାମ y ରେ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରର ଦୁର୍ଗନ୍ଧକୁ ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ ରେଞ୍ଜ୍ ହୁଡ୍ |

  ଏକ ରେଞ୍ଜ୍ ହୁଡ୍ କ’ଣ?ରେଞ୍ଜ୍ ହୁଡ୍ ଗୁଡିକ କେବଳ ରୋଷେଇ ଘରର ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରଶଂସକ |ଏକ ଫିଲ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଅପ୍ରୀତିକର ବାୟୁ ଆଙ୍କିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ରୋଷେଇ ଘରର ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଲା ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ |ରୋଷେଇ ଘରରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଭେଣ୍ଟ ଗନ୍ଧ ଏବଂ ବାହାରେ ଗରମ ପବନ ବାହାର କରିଥାଏ |ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରଗୁଡିକ କିଚକୁ ପୁନ ir ଚକ୍ରିତ କରେ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ 5 ପ୍ରକାରର ରେଞ୍ଜ ହୁଡ୍ |

  ରେଞ୍ଜ୍ ହୁଡ୍ ବିଭିନ୍ନ ଶ yles ଳୀରେ ଏବଂ ଅନେକ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ଆସିଥାଏ |ଯଦି ଆପଣ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଧୂଆଁ ଏବଂ ଧୂଆଁକୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ରେଞ୍ଜ୍ ହୁଡ୍ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ |ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରି ପାଇଁ କେଉଁଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ କାମ କରିବ ତାହା ସ୍ଥିର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିମ୍ନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରେଞ୍ଜ୍ ହୁଡ୍ ବିଷୟରେ ଶିଖନ୍ତୁ ...
  ଅଧିକ ପଢ